Det har tidigare genomförts UGL på engelska i olika sammanhang. Flera år tillbaka i tiden genomfördes det inofficiella versioner av UGL-kurser då det inte fanns någon officiell översättning.

Sedan översatte Försvarshögskolan materialet och det certifierades särskilt behöriga handledare för det engelska kursmaterialet.

Engelsk UGL uppdaterad till 2008

I dagarna har man nu uppgraderat kursmaterialet som används i engelsk UGL till den nya uppdaterade verisionen av utbildningen, UGL 2008.

Jag talade för några dagar sedan med en kursledare som denna vecka genomför en UGL på engelska och då testkör de nya texterna och övningarna. Då det var flera av deltagarna på kursen som hade engelska som modersmål så kommer det säkert att ge värdefull input på språket och ordvalet i texterna.

Mer information om UGL på engelska

Vi har en separat websajt med UGL-kurser på engelska listade. Vi hoppas kunna öka antalet kurser där efterhand som de blir mer populära och fler arrangörer tillhandahåller denna form för UGL-utbildning.

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.