Vad du bör tänka på när du ska välja din UGL-kurs

Konversation om ledarskap
Vi hjälper dig att välja en UGL-kurs som passar dig

Många har hört av sig till oss under åren och undrat hur de ska göra för att välja en bra UGL-kurs. När de har sökt på Internet eller på annat håll så har de ibland funnit mängder av olika UGL-kurser.

Det finns en uppsjö av leverantörer i Sverige idag som erbjuder UGL. Det finns cirka 400 certifierade handledare i Försvarshögskolans officiella register, varav man räknar med att betydligt färre antal är aktiva.

En kvalitetssäkrad utbildning

Tittar vi historiskt så genomfördes det mellan åren 2003 till 2005 olika utbildningsmöten med avseeende att kvalitetssäkra handledarna inom UGL än mer än vad som tidigare gjorts. Mellan 2006 och 2008 gjordes det också en stor revidering av registret över godkända handledare utifrån vilka som har deltagit på dessa möten. Det registret har sedan dess fortlöpande uppdaterats.

Tips när du ska välja din kurs

Några tips på vad du bör titta efter när du väljer din utbildning är:

  • att leverantören följer riktlinjerna för UGL, det vill säga att kursen leds av två godkända och licenserade handledare och att den genomförs i internatform under fem dagar,
  • att storleken på gruppen är mellan åtta och tolv personer,
  • att gruppen är sammansatt utifrån främlingskap, vilket innebär att man inte känner de andra deltagarna och inte bär på ryggsäckar från tidigare relationer med dem.,
  • att gruppen lämpligtvis är sammansatt utifrån att olikheter berikar med en god mix av ålder, kön, bakgrund och organisationstillhörighet.

När du vill läsa mer eller hitta din kurs

Du kan läsa mer om UGL i Markus Erikssons artikel om ledarskap eller på sidorna Om UGL.
Har du hört en skröna eller myt om UGL - här kan du läsa mer.

Du väljer din UGL-kurs under Datum och Priser på ett datum och en plats som passar för dig.

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.