Jag kommer i kontakt med många idag som talar om pedagogiskt ledarskap. Ett ledarskap som stödjer individer, som skapar förutsättningar för gemensamt lärande. Själva termen i sig, pedagogiskt ledarskap, är ett intressant tillskott i sig till floran av ledarskapstermer.

Ett pedagogiskt ledarskap i praktiken

Om vi struntar en stund i de böcker och kurser som finns på detta tema, vad får vi för associationer till orden pedagogiskt ledarskap? Jag tar mig här friheten att redogöra kort för mina associationer så är du välkommen att tillföra dina motsvarande i form av kommentarer till denna blogg.

För mig innebär termen pedagogiskt ledarskap att göra på ett lättförståeligt sätt. Ledarskap handlar för mig mycket om att göra, att vara en förebild i handling. Att gå tusen mil i någon annans mockasiner, att gå sitt prat (jämför; walk the talk). Pedagogiskt ledarskap bör alltså innefatta att jag gör.

Pedagogiskt i sin tur antyder ju att det ska vara lätt för andra att ta till sig, något som de på en enkelt sätt kan se nyttan av och tillämpa i sitt eget liv.

Ett pedagogiskt ledarskap bör således vara begripligt för de om skall ledas av det, det vill säga tydligt, och att tydlighet skapar trygghet har vi ju konstaterat tidigare.

Det bör också vara grundat i en meningsfullhet så att människor kan se nyttan av det.

Avslutningsvis är det utifrån detta resonemang lämpligt att ett pedagogiskt ledarskap också är hanterbart så att personen som blir ledd själv kan tillämpa aspekter av det i sitt eget ledande av sig själv och andra.

Hmm, onekligen för detta tankarna till teorin om KASAM, Känsla Av SAMmanhang, av Aaron Antonovsky, men det...det är som man säger en annan historia.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.