Ett sunt ledarskap är ett ledarskap i balans. En sådan balans att beakta i vårt ledarskap är dansen mellan den manliga och kvinnliga energin. Alla har vi dessa två energier i oss och det är av vikt för ett bestående gott ledarskap att kunna både ge sin manliga och kvinnliga sida utrymme.

Ett sunt ledarskap i balans

Generaliserat och förenklat kan vi säga att den manliga energin handlar om att få saker och ting gjorda, att prestera. Den kvinnliga energin mer om att relatera och om att ta emot. Om jag som ledare har en övervikt till min manliga energi kan det hända att jag presterar en massa (eller att jag tror det i alla fall) men jag glömmer bort att stanna upp och njuta av frukterna av mitt ledarskap (en mer kvinnlig energi).

Att glömma bort att stanna upp och njuta kan vara en snabb väg till en stressig, prestationsfylld tillvaro där vi tappar lust och närvaro. Så använd höstregn till att vattna både din manliga och din kvinnliga sida så att de tillsammans får växa sig starka i ditt ledarskap.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.