När jag tidigare arbetade som UGL-handledare och höll ett 40-tal UGL-kurser så var "Här och nu" en av de riktlinjer som vi alltid tog upp under kursveckan.

Det stod då för ett önskat förhållningssätt under utbildningen, baserat på att det som gav den rikaste källan till lärdomar var att relatera till det som sker här och nu, det som alla närvarande har en relation till. Att prata om sådant som var utanför det ögonblicket gav inte samma upphov till djupa insikter om sig själv och ledarskap.

Kraften i de tre orden...

Denna term, här och nu, har sedan följt mig genom åren av egen personlig utveckling och utbildning av andra. Ju mer jag har studerat, ju mer jag har lärt mig och insett, ju mer har jag också kommit att förbluffas över hur kraftfulla dessa tre ord är, hur de skapar det magiska ögonblicket.

Jag har en vän och kollega, Jan Ingerlund, som till och med valt att kalla sitt företag för "Här & nu", jag tycker det är ett mycket väl valt namn.

Igår blev jag påmind...

Senast igår blev jag påmind om kraften i att vara här och nu då jag var jag och lyssnade på en föreläsning med Keith Cunningham, en av mina lärare som jag haft förmånen att möta och lära av vid ett flertal tillfällen genom åren. Han sa flera till synes mycket kloka saker, men av de som verkligen fastnade i mitt huvud är att "punkten av påverkan finns i det nuvarande ögonblicket".

Det vi inte kan påverka...

Vi kan inte påverka historien, den är som den är. Vi kan visserligen påverka vår förhållningssätt till historien vilket kan vara ack så avgörande för vår mentala och emotionella hälsa, men det är underlag för ett annat blogginlägg så låt oss återvända till det magiska ögonblicket.

Vi kan heller inte påverka framtiden. I alla fall inte direkt. Det vi kan påverka är det nuvarande ögonblicket, det som är här och nu. Du kan inte påverka morgondagen direkt, det enda du kan påverka är det som sker just nu, här i ögonblicket. Det kan i sin tur som ringar på vattnet påverka framtiden, men allt börjar här och nu i ögonblicket.

Att påverka eller inte påverka, det är frågan...

Så om du inte förmår vara fullt närvarande i ögonblicket kommer du att vara vingklippt i din förmåga att påverka ditt livs framtid, dina medmänniskors framtid och vår världs framtid. Punkten av påverkan finns i det nuvarande ögonblicket. Följdaktligen, ju mer närvarande du förmår vara, desto mer påverkan kan du ha.

Grunddevisen för UGL-utbildningar är ju: "Vill du påverka? Då vill du utöva ledarskap". Genom att addera resonemangen ovan är det alltså rimligt att dra slutsatsen att ju mer närvarande du förmår vara, ju större blir din förmåga att leda.

En vanlig åkomma...

Ändå fascineras jag av hur många ledare och andra människor jag möter som inte förmår vara här och nu av olika anledningar.

När de sitter i mötet så tänker de på annat, när de äter middagen med familjen så är det mentalt på kontoret och löser arbetsrelatade problem, när de ska skapa sin framtid så sörjer de över begånga oförrätter som ligger begravda i historien omöjliga att ändra på eller oroar sig för framtida scenarion där oron inte har någon annan effekt än ohälsa i det nuvarande ögonblicket.

Hur gestaltterapi ser på nuet...

Jag har tidigare också haft förmånen att bekanta mig med gestaltterapi. Där är ett grundläggande synsätt förbluffande enkelt. Man väljer helt enkelt att jobba med de saker som gör att den som deltar i terapin inte förmår vara närvarande i ögonblicket.

Om det är något som rycker personen från här och nu, en tanke, känsla eller något annat psykologiskt fenomen, då fångar man detta i stunden och tittar på det för att se vad det kan stå för och bearbetar det sedan. Allt för att leda en större förmåga att vara här och nu.

Vad de alla syftar till...

Meditation, yoga, avslappning, andningsövningar, listan på olika metoder kan göras lång. Förutom att stärka vår allmäna hälsa, syftar de alla till en sak, att öka vår förmåga att vara här och nu, mer närvarande, mer förmögna att vara i punkten av påverkan mitt i det magiska ögonblicket.

Så...

Så, vill du leda mer effektivt i ditt och andras liv? Se till att vara mer här och nu, glöm där och då, där lever inga ledare. Röj mentala och känslomässiga hinder ur vägen, bejaka det magiska ögonblicket - det som är nu.

Dagen i dag är en märklig dag.
Den är Din.
Gårdagen föll ur Dina händer,
den kan inte få mer innehåll
än Du redan har givit den.
Morgondagen vet Du ingenting om.
Men dagen idag, den har Du.
Använd Dig av den.
Idag kan Du glädja någon.
Idag kan Du hjälpa en annan.
Kanske Dig själv.
Dagen idag är en märklig dag.
Den är Din.

(Indisk dikt)

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.