Vad fyller ledarskapsutbildning för roll i vår framtid? Ledarskap är en vital del av det som bygger vår värld och ledarskapsutbildning är därför en del i fundamentet byggandet av vår omvärld.

Ständigt ser vi olika ledare i media, från FN:s generalsekreterare till avgående ledare för engelska partier. Från chefer för multinationella företag till idrottsledare på VM i ishockey.

Ledarskapsutbildning och förebilder

Vad lär vi oss av de personer som vi ser på till exempel TV? Vad är det för typ av ledarskapsutbildning de förmedlar till oss, både gammal och ung? Ibland möter jag personer som tror att utbildning i ledarskap är något man bara gör inlåst på en kursgård några dagar tillsammans med andra nyfikna människor som också vill veta svaret.

Ledarskapsutbildning är dock så mycket mer. Den pågår hela tiden, vi får hela tiden input om hur man bör hantera konflikter, hur man ska tala inför för folk, hur väl man ska lyssna på vad andra säger. Vi får hela tiden en display av olika värderingar och etik som synliggörs av de handlingar offentliga personer företar sig.

Det är lätt att bli invaderad av negativa bilder i denna ledarskapsutbildning då det här som ofta i andra sammanhang är negativa nyheter som säljer.

Jag är själv trogen prenumerant på Goda Nyheter som ges ut 4 ggr per år och endast är fylld med positiva nyheter från land och rike runt. Att göra ett medvetet val i vilken input du omger dig med är också det en viktig del i din utbildning till en god ledare.

För att hjälpa dig att sortera bland olika typer av ledarskapsutbildningar har vi även startat en ny sajt med mer angående detta. Oavsett om du väljer ett besök där eller ej, önskar jag dig varmt lycka till med din utbildning, både inlåst på den där kursgården och i vardagen.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.