Intresset för personlig utveckling verkar konstant även om det för tillfället verkar extra populärt.

Media påverkar ofta en stor del av vår uppfattning om omvärlden och tittar vi på TV3 som exempel så har de just nu programmet Nyberg och Törnblom som handlar om personlig utveckling.

Här får allehanda människor stöd i sin utveckling och möjligheter att ventilera psykologiska och livsfilosofiska frågor.

Andra indikationer på att personlig utveckling är populärt

Ett annat kanske något mindre spektakulärt tecken på att intresset för personligt växande är stort i Sverige idag är ett besök av Anthony Robbins som skall hålla ett endags seminarium i Stockholm. Vem är han kanske du frågar dig om du är bekant med honom sedan tidigare?

Robbins är en av världens mest kända auktoriteter inom personlig utveckling och personligt ledarskap. Han anondnar regelbundet stora event med tusentals deltagare runt om i världen.

Likväl är han också känd för sitt stora samhällsengagemang.Böcker med olika inriktning inom psykologi, livskunskap och självhjälp ligger stadigt på topplistorna hos bokhandlare.

jälv brukar jag hålla mig uppdaterad om vad som är populärt just nu inom personlig utveckling genom att titta online på topplistorna hos Bokus, Adlibris, Amazon och New York Times. Dessa finns att tillgå på respektive företags websajt om du själv är intresserad.

Att utvecklas som människa och att vara ledare bör gå hand i hand då vi är föränderliga varelser. Ledarskap underlättas av en aptit på livet och nyfikenhet på människor. Relationer är färskvara konstaterade på en föreläsning jag höll häromdagen. Så är också ledarskap en färskvara och personlig utveckling därmed av vikt.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.