Ett intressant perspektiv på ledarskap är att jämföra med hur hundar behöver ledas. Kanske har du sett programmet Mannen som talar med hundar? Det går på TV4 Plus på måndagar kl 2000 och nu kanske du undrar vad det har med ledarskap att göra. Allt blir ett korrekt svar. I programmet så refererar programledaren Caesar Millan till ledarskap på många olika sätt även om det i det sammanhanget är riktat som rehabilitering för hundar och träning för deras ägare.

Nyckelkoncept i ledarskap

Detta inlägg belyser några av de nyckelkoncept som Caesar förmedlar och hur de kan appliceras på leadarskap på jobbet, i hemmet och resten av livet. Vänligen notera att detta inte nödvändigtvis är den officiella tanken hos programmet, om du vill ha deras perspektiv gå till deras utmärkta websajt.


En av sakerna som tas upp är flockledarskap, att leda en grupp följeslagar och hur du kan uppnå det. Ledarskap är lika med inflytande, om du har stort inflytande hos människor, det vill säga om de har gett det till dig, så har du möjlighet att leda dem.

Det handlar om inflytande

Med hundar är förstås sättet att skapa inflytande oftast fysiskt genom att hålla ner eller genom att tolka signaler och svara med de korrekta icke-verbala handlingarna. I hunduppfostran precis som med människor så finns det ett språk att lära sig. Caesar Millan är en mästare på att tolka hundars språk, du som ledare behöver bli en expert på den mänskliga kommunikationens språk och ledarskapets kommunikation.

Ledarskap med lugn och hävdelse

Ett av de absolut svåraste orden att översätta på ett bra sätt från engelska är ordet assertive. Det är en fantastiskt litet ord som betyder så mycket för ledarskap och personlig utveckling i allmänhet. Hävdelse är ett ord som inte känns speciellt vardagligt på svenska men det kanske är en av de bättre översättningarna. Ett ytterligare nyckelkoncept är nämligen orden lugn och hävdande.

Det är så att om du förlorar humöret, förlorar din centrering, kommer din hund inte att följa dig lika effektivt. Den kan till och med visa tecken på total olydnad. Det är samma sak med människor. Du behöver bli en mästare också över dina känslor så att du kan skapa tillit i gruppen som du är avsedd att leda. Människor kanske fruktar dig om du blir upprörd och arg med jämna mellanrum, men de kommer inte att lita på dig och respektera dig.

Så ordet hävdelse som är lika viktigt. Du kan vara fullständigt centrerad och kunna bemästra dina känslor, men om du inte på ett tydligt sätt kan kommunicera dina önskningar, dina regler, dina gränser och din vision, så kanske du får tillit men inte respekt. Och du behöver båda.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.