En 30-årig historia som ledarskapsutbildning

Kursdeltagare som pratar
Mer än 80000 personer har deltagit i UGL genom åren

UGL är en ledarskapsutbildning som ursprungligen utvecklades av den svenska försvarsmakten 1980-talets början. Detta som en viktig grundbult i blivande officerares ledarskapsutbildning.

Denna ledarskapsutbildning bygger bland annat på forskning genomförd av en välkänd amerikansk psykolog vid namn Will Schutz. Han forskade bland annat kring grupper och deras utveckling kopplat till ledarskap.

I den uppdaterade versionen, UGL 2008, har även Susan Wheelan's modell över gruppers utveckling tillförts kursmaterialet.

En kurs som utvecklats med tiden

Sedan det hela startade för närmare trettio år sedan har denna ledarskapsutbildning utvecklats och omformats.

På senare år har den blivit en av de mest uppskattade, populära samt bäst meriterade utbildningarna i ledarskap och medarbetskap i vårt land för ledare och medarbetare på alla nivåer i organisationer.

Senaste större uppdateringen genomfördes år 2008 då innehållet reviderades för att överenstämma med återkoppling från deltagare och kursledare samt med nya forskningsresultat.

En populär utbildning för ledare

Sedan starten har mer än 80000 personer inspirerats, stärkts och utvecklats i sin ledarroll genom UGL. Som ledarskapsutbildning har den fått gott rykte med stor efterfrågan på alla nivåer i organisationer.

Vi har arbetat med UGL sedan år 1996. Under den tiden har vi tillsammans med våra samarbetspartners genomfört mer än 1500 tillfällen av denna ledarskapsutbildning.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.