Ett tillfälligt fel i länkningen till filerna under Gratis Verktyg är nu korrigerad så att filerna går att ladda ner ordentligt. Tack för påvisandet av detta problem Micael och Henrik!

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.