Om den nya versionen kallad UGL 2008

logotyp för nya versionen kallad UGL 2008Sedan UGL-kurser för introducerades i Sverige i början av 1980-talet, då som en militär ledarskapsutbildning, har utbildningen uppgraderats, reviderats och justerats vid ett flertal tillfällen. Samhället förändras, nya erfarenheter av genomförande av kurserna kommer till och ny forskning kan förstärka eller ifrågasätta delar av kursmaterialet.

Den senaste revideringen av innehållet i utbildningen gjordes runt millinieskiftet och gick då under namnet 2000. Det har varit den gällande versionen sedan dess.

En arbetsgrupp under Försvarshögskolans ledning har nu arbetat fram nästa uppgradering och den har fått namnet 2008. Denna gång har man lagt ner extra mycket arbete och bland annat tagit fram en ny logotype som du ser på denna sida och som är hämtad från Försvarshögskolans hemsida om UGL 2008.

Vad är skillnaderna mellan dessa olika UGL-kurser?

Skillnaderna mellan den äldre versionen och den nya finner du tydligt beskrivna på hemsidan ovan eller i detta blogginlägg om UGL 2008.

Under en övergångsperiod då handledare certifieras så genomförs utbildningen både enligt det äldre och det nyare konceptet. Den nya versionen beräknas vara helt infasad under första kvartalet 2009.

Vilken version ska jag välja?

Det är vår övertygelse att vilken av versionerna du än väljer för din kurs så kommer du att få möjlighet till en mycket givande utveckling som ledare och människa. Den äldre versionen har varit mycket uppskattad och är det fortfarande. Den nya versionen har vi också hört likaledes gott om.

Så till syvende och sist blir det i vår mening mer en fråga om vilka datum och platser som passar dig samt eventuellt personligt tycke och smak som avgör när du gör ditt val.

Hur vet jag vilka kurstillfällen som genomförs enligt UGL 2008?

denna ugl kurs genomförs enligt ugl 2008Vi har märkt upp de utbildningstillfällen och utbildningsplatser där det genomförs kurser enligt UGL 2008, se utseende på märkningen till höger. Vi har även markerat de handledare som hittills hunnit certifiera sig enligt det nya konceptet med samma logotyp. Du finner denna information genom att klicka på länkarna under Datum och Priser.

Eftersom omcertifieringen pågår fortlöpande reserverar vi oss för att det kan bli ett glapp innan vi hinner märka upp en viss kurs eller handledare korrekt.

Uppdatering 2012-09-01

Nu finns även information på vår websajt om den senaste versionen av utbildningen - UGL 2012.

<< Tillbaka till föregående sida

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.