Jag höll ledarskapsutbildning i form av en föreläsning för ett tag sedan om tro. Tron som en grundsten för ett gott ledarskap.

Trons roll i din ledarskapsutbildning

Ett ledarskap som gör skillnad här i världen handlar om tro. Vem som helst kan leda när man vet, men för att leda när man inte vet krävs det tro.

Tro betyder att kunna se det som ännu inte finns. Att kunna se runt hörnet, hur det kommer att kunna se ut. Där behöver du utveckla din förmåga att tro som en del av din ledarskapsutbildning.

De stora ledare vi väljer att följa har den förmågan. De kan se det som ännu inte har tagit form, det som ligger i framtiden. De har en tro på något som kommer att bli, något som kommer att ske och de lever den tron, förmedlar den till andra.

Därför behöver du utveckla din förmåga att förmedla tro som en del av din ledarskapsutbildning.

John F Kennedy trodde att det gick att landa en man på månen innan 60-talets utgång, Mahatma Gandhi trodde att det gick att skapa ett självständigt Indien, på organisationen GodEl trodde de att det gick att bygga ett elbolag som skänker hela sin vinst till välgörande ändamål.

Det är hög tid att fråga oss själva vad vi tror på, om vi lever den tron i vårt ledarskap och hur detta påverkar valet av fokus i vår ledarskap-utbildning.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.