Den nya versionen av http://www.uglkurser.se/ för UGL utbildning är nu online och jag ser fram emot att i denna nya form kunna servera dig stöd för upplysning, utbildning och UGL-utveckling.

Just online är en faktor som ställer nya krav på ledarskapet idag och även kopplat till UGL utbildning.

UGL utbildning som exempel på High Touch

Jag är övertygad om att i samband med att samhället omkring oss blir allt mer High Tech så behöver det i ledarskapet finnas stora inslag av High Touch, det vill säga människa som möter människa. En UGL utbildning är definitivt mycket High Touch.

Om vi inte tar till oss detta kommer vi att förlora dem vi leder i en värld av teknik där vi blir robotar. Mänsklig bekräftelse kommer aldrig att ersättas av megabyte och LAN-kapacitet som grund till mänsklig motivation, välmående och effektivitet.

Oavsett om du gör det under din UGL utbildning eller vid annat tillfälle, ställ dig själv frågan; när var du High Touch med dina medarbetare, din familj, dina vänner senast?

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.