Solen skiner allt oftare och värmen stiger i vårt avlånga land. Det är lätt att humöret far med i väderskiftet, att vi blir gladare och kanske din ledarskapsutveckling får ny energi.

Om det sker (om du inte har planerat in en nedstämd period i sommar) så medför det att du kommer att sända ut en annan vibration i din omgivning.

Ledarskapsutveckling och vibrationer

Är vi glada och uppåt, ser möjligheter i livet, då kommer vi att sända ut motsvarande vibrationer och andra saker, personer och skeenden som vibrerar med samma frekvens kommer att dras till oss. Detta påverkar så klart även vår utveckling som ledare.

Framgång föder framgång brukar man säga, även inom ledarskapsutveckling. Motsvarande gäller ju självklart också, det vill säga sätter jag mig själv i en vibration av negativa tankar, butterhet så kommer jag att dra till mig negativa, buttra saker, personer och skeenden.

Min ledarskapsutveckling får en negativ spiral. Ett vanligt uttryck är att en olycka sällan kommer ensam.

Vi kan se detta som slump eller som att vi faktiskt kan påverka det. Fler och fler inom allt från kvantforskare till psykologer tar nu fram bevis för att vi genom våra vibrationer attraherar vår verklighet till oss.

Vad vill du attrahera till dig och hur vill du att din ledarskapsutveckling ska te sig?

Detta kan vara guldklimpar i ditt ledarskap. Se till att fokusera på det du vill ha och sätt hela dig i rätt vibration genom att för ditt inre se, känna och höra hur det är när du redan uppnått det du vill med din ledarskapsutveckling.

Undvik fallgropen att fokusera på det du inte vill ha, vilket sätter dig i en vibration som attraherar mer av det du inte vill ha.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.