Sökningar efter ordet ledarskap tillhör de vanligaste på Internet. Det är ett ämne som berör många, oavsett tidigare erfarenhet som ledare. Ledarskap kan vara så många olika saker. Här följer några tankar om vad det innebär att vara ledare och förhoppningsvis kan dessa ge dig vidare föda för egna tankar och utforskningar på detta ämnesområde.

Om ledarskap som handlar om att göra

Vi kan säga att om ledarskap handlar om något så är det om att göra. Vi är många som respekterar till exempel Nelson Mandela för det han gjorde efter sina år på Robben Island. Vi ser människor som gör saker som får oss att känna eller tänka, det där vill jag också göra eller det där sättet att agera får mig verkligen att känna förtroende för den personen. I båda fallen låter vi den andra personen påverka oss. Påverkan är lika med ledarskap.

Långsiktigt ledarskap ser bortom sig själv

Det har gjorts otaliga studier om ledarskap och om högpresterande team där man funnit att de riktigt effektivt ledda teamen är de där man bryr sig om varandra. En god ledare har därför ett ledarskap som vill andra väl och aktivt arbetar för detta väl. Det går att överleva kortsiktigt i en ledande position genom att vara egoist, men på längre sikt tappar det större delen av sin framgång.

Om ledarskap som kräver tro

Tro handlar om att se det som andra ännu inte kan se. Det kan vara en bättre arbetsmiljö, det kan vara ett slut på konflikten, det kan vara en möjlighet som få andra vågar tro på. Ledarskap handlar om att tro på något och agera därefter. Ibland innebär det att stå själv en stund för att visa tydligt vad man tror på och sedan bjuda in andra att följa.

Om ledarskap som handlar om att lyssna

Två öron, en mun. Två ögon, en mun. Se och lyssna på människor som ledare och du har kommit en lång bit på väg. En kollega skrev en gång en uppsats på temat "Arbete - en längtan efter bekräftelse". Vi vill bli sedda, hörda och bekräftade. Se till att du gör alla tre i ditt ledarskap.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.