Har du hört om någon som kände någon som inte klarade av sin UGL utan åkte hem gråtande?

Känner du någon bekants moster som sagt att UGL var menat att vara nedbrytande för att det trots allt är Försvarets utbildningsmodell?

(Tänk dig scenariot morgonrevelj och en furir som skriker åt de meniga ).

Inget kunde vara mer fel om denna moderna ledarskapsutbildning...

Visst, du kan hamna i konflikt med någon under en kursvecka. Du kan bli berörd eller ledsen under en UGL . Men det kan du i verkliga livet också.

Historier, myter och skrönor om UGL

När Markus var nyutbildad UGL-handledare hörde han många historier om UGL och kursdeltagarna.

Historier om nedbrytna människor, som grät floder, människor som var tvungna att skickas hem eller självmant valde att lämna kursen mitt i kursveckan. 

Det talades om att UGL var en kurs som bröt ner människor. Många tvekade till och med att gå på UGL för att de hade hört talas om dessa historier. 

Markus bestämde sig därför 2004 för att utföra en utfrågning för att höra efter med branschkollegor, utbildningsarrangörer och deltagare för att ta reda på om någon av dessa historier var sanna. 

Slutsatsen blev att han lyckades hitta ett (!) tillfälle där någon lämnat kursen och det var dessutom under den allra första dagen av kursen, av totalt 5 dagar, då personen hade insett att han befann sig på en kurs som inte passade honom.

Markus egen personliga reflektion blev således att det finns en hel del mytbildning kring UGL, hörsägen som förstorades upp och gavs orimliga proportioner för att ge sken av en mycket tuff utbildning där människor bröts ned för att sedan, förhoppningsvis, byggas upp igen och genom denna processen lära sig om gruppers utveckling och dynamik.

Att utsättas eller bjudas in

Oavsett mytbildning, så upplevde Markus vid den här tiden att UGL i många stycken var en kurs som man utsattes för. Idag, med de senaste årens förändringar av metodik och innehåll upplever han att UGL är en kurs som fortfarande lever upp till samma kursmål, men som istället är en upplevelse som man som deltagare inbjuds till. En väsentlig skillnad.

Denna skillnad i förhållningssätt återspeglades även i de kurserna som Markus höll i som handledare. Det var säkerligen en större skillnad i de första kurserna år 2000 och de sista kurserna år 2005, då handledarskapet var mer inbjudande. 

Du kan läsa mer om Markus tankar kring utvecklingen av UGL i denna blogg.

År 2005 lämnade Markus UGL-handledarskapet till förmån för att istället hjälpa andra att hitta rätt kurs och utveckling i ett kvalitetssäkrat utbudet av UGL-kurser, som du hittar här:

http://www.uglkurser.se/datumochpriser.php

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.