Finns det något som kallas UGL-ledarskap? Hur ser det i så fall ut. Att flera söker efter UGL-kurser kopplat till ledarskap är väl mer eller mindre en självklarhet eftersom utbildningen verkligen ger möjlighet att utveckla den relaterande delen av ledarskapet. Den delen där vi relaterar till oss själv och till andra.

Hypoteser om UGL-ledarskap

Några förslag på vad ett UGL-ledarskap skulle vara är i min tro till exempel:

  • En ledare som är införstådd med hur han eller hon påverkar andra och påverkas av dem.
  • Någon som har förstått innebörden av att vi är födda med två öron, två ögon och en mun, samt vilken kraft det innebär om man sätter denna kunskap i verket. Helt enkelt ett ledarskap byggt på att lyssna och se människor. Människor som känner sig bekräftade tenderar att åstadkomma fantastiska saker.
  • UGL-ledarskap skulle troligen också innebära en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap efter relationernas och gruppens mognad. En förståelse för vad för typ av ledande som krävs i olika lägen och förutsättningar.
  • Vidare skulle en sådan ledare förstå värdet i konflikter och att de är utvecklningsmöjlighet, liksom de är tecken på en önskan att utvecklas. Personen i fråga skulle förmå att hantera dessa konflikter till exempel med användande av effektiv feedback.
  • Troligen skulle nämnda ledare också inom sig bära ett starkt självförtroende grundat i en sund självkänsla. Någon har kallat tillit för en tro på den egna förmågan att hantera saker som kan uppstå i relationen.

Så ett UGL-ledarskap kanske finns, eller till och med är det troligt att det gör det, med tanke på hur många som deltagit i denna utbildning genom åren och uppskattat den. Om termen är etablerad är dock mindre troligt.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.