Jag var på ett seminarium igår gällande SDI, Strength Deployment Inventory, som i en version, Standard Edition, ingår som en del i UGL-kurserna.

Blev påmind om vikten av att vi skapar tydlighet i relationer till varandra, till exempel genom SDI, för att skapa effektivitet och att ledarskapet här spelar en viktig roll.

Vikten av verktyg som SDI

Likaså hur viktigt det är för framgångsrika relationer att man förmår uppskatta varandras olikheter och använda dem som styrkor som tillför relationen eller teamet kvalitéer.

SDI, eller Strength Deployment Inventory, är här ett mycket bra verktyg och vi kommer inom kort att utöka informationen på www.uglkurser.se vad gäller denna kartläggning.

Avslutningsvis älskar jag en av andemeningarna i SDI, att alla saker vi tar oss för som människor, allt vi gör, bottnar i att vi vill känna oss värdefulla, för oss själva och/eller för andra.

Om du vill så kan du på ledarskapsutbildningar.se läsa mer om kartläggningen SDI, Strength Deployment Inventory och innehållet i denna.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.