Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Tidningen Chef som skrivit om UGLUGL-kurser beskrivna i Tidningen Chef:

"UGL är Sveriges populäraste ledarutveckling (5 dagar) som bygger på upplevelsebaserad inlärning samt fakta & teori. Genomförs i grupper om minst åtta & högst tolv.

I passen tränas ledarskap, kommunikation och att ge och ta kritik. Ger kunskaper om det egna beteendet och om gruppdynamik."

Hitta din UGL bland 100-tals kursstarter i hela Sverige

Slipp leta runt efter din UGL på flera olika håll. 

Vi samarbetar idag med ett 20-tal utbildningsarrangörer som vi löpande kvalitetssäkrar för att du ska få välja från ett rikstäckande utbud av riktigt bra UGL-kurser.

Med undantag för storhelger och ledigheter, så hittar du här minst en kursstart varje vecka. 

Sök på datum och priser i hela Sverige

Få svar på dina frågor om UGL-kurser

Vi kan UGL.

Vi har suttit där i stolen i kurslokalen som deltagare, vi har varit handledare för kurser från Abisko i norr till Skanör i söder, vi har haft haft kontakt med tusentals deltagare sedan 1999, så svaren du får av oss är byggda på år av erfarenhet och upplevelser.

Läs mer om UGL Få svar på vanliga frågor

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 217 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser