Tidningen Chef som skrivit om UGLUGL-kurser beskrivna i Tidningen Chef:

"UGL är Sveriges populäraste ledarutveckling (5 dagar) som bygger på upplevelsebaserad inlärning samt fakta & teori. Genomförs i grupper om minst åtta & högst tolv.

I passen tränas ledarskap, kommunikation och att ge och ta kritik. Ger kunskaper om det egna beteendet och om gruppdynamik."

Hitta din UGL bland 100-tals kursstarter i hela Sverige

Slipp leta runt efter din UGL på flera olika håll. 

Vi samarbetar idag med ett 20-tal utbildningsarrangörer som vi löpande kvalitetssäkrar för att du ska få välja från ett rikstäckande utbud av riktigt bra UGL-kurser.

Med undantag för storhelger och ledigheter, så hittar du här minst en kursstart varje vecka. 

Sök på datum och priser i hela Sverige

Få svar på dina frågor om UGL-kurser

Vi kan UGL.

Vi har suttit där i stolen i kurslokalen som deltagare, vi har varit handledare för kurser från Abisko i norr till Skanör i söder, vi har haft kontakt med tusentals deltagare sedan 1999, så svaren du får av oss är byggda på år av erfarenhet och upplevelser.

Läs mer om UGL Få svar på vanliga frågor