UGL - En utbildning i ledarskap & medarbetarskap

Bild på deltagare
UGL-kurser är en utbildning som hjälper dig att bli effektivare som ledare.

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare och är en utbildning som riktar till dig som önskar utveckla ditt medarbetarskap och ledarskap.

Att delta i UGL lämpar sig mycket väl oavsett på vilken avdelning du arbetar eller vilken typ av position eller roll du innehar på din arbetsplats.

UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att praktiska erfarenheter står i fokus för ditt lärande under kursen.

Under UGL-kurser ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare och medarbetare.

Därmed är UGL-kurser också på flera sätt tuffare än andra ledarskapsutbildningar, men detta innebär också att de är mer utvecklande. Det vi framför allt kan garantera; UGL innebär en totalupplevelse för både hjärta och hjärna.

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens mognad och utveckling
 • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
 • Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
 • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:

 • Effektivare konflikthantering
 • Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
 • Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
 • Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare hantering av stress
 • Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

Utvecklingen av UGL har pågått under mer än 30 års tid. Efter hand har kursen uppdaterats för att följa med i utvecklingen och det senaste tillskottet är version 2023 som nu införts.

Du finner samtliga aktuella kurstillfällen under Datum och priser.

Det senaste årtiondet har UGL blivit en mycket populär utbildning inom både näringsliv och inom offentlig förvaltning. Över 100 000 personer har sedan begynnelsen inspirerats, stärkts och utvecklats i sin roll som ledare och medarbetare genom UGL-kurser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.