Vi finns till för dig!

UGLkurser.se är Sveriges ledande förmedling av UGL-kurser och en del av Altaleda AB. Vi arrangerar själva inga utbildningar utan förmedlar kontakten mellan arrangörer av UGL och deltagare.

Vi arbetar aktivt med att tillse att de arrangörer som förekommer på vår hemsida håller hög kvalitet.

UGLkurser.se riktar sig främst till dig som är intresserad av att delta i en UGL-kurs, till dig som redan har deltagit i UGL, samt till dig som på andra sätt har knytningar till UGL.

När vi skapat denna sajt så tror vi också att den har mycket att ge dig som har ett allmänt intresse av ledarskap, medarbetarskap och personlig utveckling.

Vår förhoppning

Det är vår förhoppning att denna sajt:

markus-amanto

Markus Amanto,
UGLkurser.se.

Om du vill få tag i oss

Om du vill nå oss via email skriv till:
formedling (a) uglkurser.se
Obs! Byt ut (a) mot ett @-tecken när du mailar

Om du vill ringa till oss, kontakta Markus Amanto som är utbildningsansvarig hos UGLkurser.se på:
0708-128 100

Om du vill skicka post till oss:
UGLkurser.se / Altaleda AB
Box 1008
186 25 Vallentuna

Vår besöksadress är Allévägen 6, 1 tr, Vallentuna

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.