10 tips för att hantera konflikter framgångsrikt

Klicka på 'Läs mer' om du vill få fördjupad information, inspiration och konkreta tips om en viss punkt i listan.

Lyssna aktivtOfta i konflikter tenderar vi att lägga mycket energi på att bli förstådda och betydligt mindre på att förstå. Ändå handlar många konflikter om att människor inte känner sig hörda. Genom att vara närvarande och lyssna kan du bättre förstå konflikten.

Läs mer: 1. Ha modet att lyssna

SpegelUtöver att lyssna kan vi spegla. Med egna ord återberätta hur vi förstått det den andra personen sagt. Människor vill känna sig hörda och att spegla kan klargöra missförstånd som annars skulle låst konflikten. Minns att alla har rätt till sin egen sanning.

Läs mer: 2. Träna på att spegla

Djupandning och meditationNär vi blir osäkra, rädda eller stressade är det lätt att vår andning blir ytlig och snabb vilket gör oss bokstavligt talat; mer korkade. Vi tar beslut och säger saker vi annars inte skulle gjort. Be om en paus och ta lite tid att andas djupt in genom näsan.

Läs mer: 3. Kom ihåg att andas

Orsak till konfliktOfta handlar konflikter om missförstånd eller att vi efter en stund i hetluften glömt orsaken till konflikten och istället övergår till personangrepp och pajkastning. Ta tid att tydligt definiera vad konflikten egentligen handlar om.

Läs mer: 4. Definiera orsaken till konflikten

Lyssna efter bakomliggande behovIbland kan åsikterna i en konflikt synas totalt oförenliga, men om vi tittar bakom dessa och istället ser de underliggande behoven hos var och en är det oftast lättare att hitta gemensamma lösningar som kan tillfredsställa dessa olika behov.

Läs mer: 5. Klargör de bakomliggande behoven

Ansvar i din kommunikationMycket tid och energi spills när vi inte talar klarspråk med varandra. Undvik formuleringar som "vissa anser" eller "några tycker" och använd istället "jag anser" eller "jag tycker". Du blir tydligare och konflikten blir lättare att hantera.

Läs mer: 6. Ta ansvar för ditt språk

Ge och ta feedbackVi har redan konstaterat att människor vill känna sig hörda och sedda. Genom att ge och ta emot ansvarsfull feedback kan vi öka tilliten och bekräfta varandra som människor. Tänk på att ge feedback som är nödvändig, genomtänkt och kärleksfull.

Läs mer: 7. Använd feedback

Handslag om riktlinjerNågon sa "skapa avtal i fred, använd dem i krig". Skapa riktlinjer för hur ni ska hantera konflikter medan ni är sams och använd dem när ni blir oense. Ska ni ta upp konflikter direkt eller efter lite eftertanke? Hur ska ni kommunicera med varandra?

Läs mer: 8. Skapa riktlinjer i fredstid

Sy och synliggör konflikterOavsett om du som ledare är en part i konflikten eller ej så är en viktig funktion att se konflikter och synliggör dem genom att lyfta upp dem till ytan. Det kräver närvaro och mod, men gör stor skillnad för vad som "sopas under mattan" eller blir hanterat.

Läs mer: 9. Se och synliggör

Utbildning i konflikthanteringEn bra utbildning kan ge dig nya verktyg och sätt att hantera konflikter. Välj kurs med omsorg, fråga dig vad du vill utveckla gällande ditt sätt att hantera konflikter och hitta det som matchar dina behov. Ta in referenser och skapa tid för kursen.

Läs mer: 10. Utbildning ger nya vägar

Guidens framsida

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser