Är det lynnigt aprilväder som härskar i ditt ledarskap? Om några timmar är april månad här. Enligt gammal folktro är april en månad med snabbt skiftande väder. Är ditt ledarskap likadant?

Ledarskap som väderleken

Ditt humör och ditt ledarskap förändras lätt från sol till regn? Dina medarbetare vet inte vad de ska vänta sig från den ena stunden till den andra?

Det är klokt att fråga dit själv var nyckeln till kontrollen över ditt liv, och därmed över ditt ledarskap, finns. Finns den utanför dig, det vill säga att du låter dig påverkas hit och dit av andra människors åsikter och utryck?

Eller finns den inuti dig, som en kompass, en centrum i dig själv där det oavsett vilka stormar som drar fram i dina relationer alltid finns ett lugnt centrum att återvända till?

Ett centrum i ditt ledarskap som står stadigt i god självinsikt, sunda värderingar och en vårdad hälsa?

Ta en timme i dag att vårda ditt centrum. Ta en timme och ägna den åt dig själv. Meditera, gå en promenad i skogen och lyssna inåt eller gör något annat som påminner dig om vem du är och vad du vill i ditt ledarskap.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.