Gratis verktyg för att utveckla dig och din grupp

Man som lyssnar och ler
Verktyg och tips för att utveckla ditt ledarskap och din kommunikation

Här laddar du ner gratis verktyg och hjälpmedel att använda i olika sammanhang för att utveckla din grupp eller dig själv. Filerna är i PDF-format och du laddar ner dem genom att klicka på PDF-symbolen till höger.

Du kan sedan läsa dem på skärmen eller skriva ut dem. För att läsa PDF-filer behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader som redan finns installerat på de flesta datorer. Om det inte finns på din dator kan du enkelt hämta det via länken ovan.

Verktyg/hjälpmedelLämplig användningLadda ner
Förväntningar Outtalade förväntningar kan stora energi- och resultatttjuvar. Här får du hjälp inför mötet. adobe pdf om förväntningar
Självpresentationer Tips på sätt att presentera sig för varandra i en grupp så att man lär känna varandra bättre. adobe pdf
Reflektionsverktyg Hjälper dig att reflektera över en specifik händelse, ett projekt eller ett område i ditt liv och dra användbara lärdomar av detta. adobe pdf
Checklista delegering Vid delegering som en kom-ihåg om vad som är viktigt för att delegera effektivt. adobe pdf
Citat och Texter om ledarskap Som inspiration eller som underlag för samtal om ledarskap adobe pdf
Relationsskattning Som underlag för diskussion kring hur man uppfattar varandra i gruppen adobe pdf
Mina värderingar Reflektion kring mina egna värderingar samt möjlighet att lära mig om andras värderingar adobe pdf
Organisationens värderingar Reflektion kring organisationens värderingar och som underlag för att samtala om dessa adobe pdf
Gässens lärdomar Utdelning och läsning för inspiration adobe pdf
Regler för att vara människa Utdelning och läsning för glädje och samtal om att vara människa adobe pdf
Vilken fågel? Paus i möte eller isbrytare för att ha något att tala om adobe pdf
Jag bad om styrka För inspiration, eftertanke och reflektiva samtal adobe pdf

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.