Teorier och modeller för ledarskapsutveckling i samband med UGL

Olika modeller används inom UGL-utbildningar
UGL är en upplevelsebaserad utbildning som bygger på vetenskapliga teorier

UGL är en ledarskapsutveckling som bygger på en vetenskaplig grund. Flera vedertagna teoribildningar inom gruppdynamik, ledarskap och socialpsykologi belyser de praktiska upplevelserna under denna ledarskapsutveckling.

Denna ledarskapsutveckling är upplevelsebaserad och bygger på David Kolbs teorier om inlärning. Dessa innefattar bland annat olika inlärningsstilar och kombinationen av dessa i en lyckad utbildning.

FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relation Orientation) av Will Schutz används under din ledarskapsutveckling för att tydliggöra de individuella behov som driver gruppens dynamik.

För att bättre förstå och anpassa sitt ledarskap till gruppers olika utvecklingsstadier används Susan Wheelans intregrerade modell för grupputveckling som berskriver gruppers utveckling i fem olika stadier.

Pärm med ytterligare materiel för din ledarskapsutveckling

Varje deltagare får under denna ledarskapsutveckling en pärm som innefattar en gedigen teoribank rörande ovanstående samt ytterligare teorier och modeller. Texterna i pärmen kan du läsa i pauser under utbildningen eller efter avslutad ledarskapsutveckling.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.