UGL arrangeras enligt förutbestämda riktlinjer

Möte mellan människor
En UGL är 5 dagar lång, totalt ca 50 intensiva timmars utbildning i ledarskap

Varje UGL leds av två behöriga UGL-handledare, som har godkänd utbildning för detta och är registrerade hos Försvarshögskolan.

Utbildningen genomförs i grupper om minst 8 och högst 12 personer. Kursen genomförs som internat under fem sammanhängande dagar, måndag till fredag, totalt cirka 50 intensiva utbildningstimmar. UGL kräver närvaro hela tiden.

Denna kurs bygger på att olikheter berikar

UGL är en upplevelsebaserad kurs och bygger på att olikheter berikar, särskilt i inlärningssituationer som denna.

Gruppen under en UGL sätts samman utifrån främlingskap, där deltagarna kommer från så skilda kategorier som möjligt, efter ålder, kön, yrkesbakgrund med mera, för att få optimal utbildnings- och erfarenhetsbredd.

Fördelen med en s k främlingsgrupp under utbildningen

I en främlingsgrupp under UGL bär man inte på "ryggsäckar" med antaganden om varandra. Du hämmas därför inte av tidigare föreställningar och intryck under en UGL. Det bör heller inte finnas något beroendeförhållande av varandra efter genomförd UGL.

Detta kan leda till försiktighet i att säga vad man tycker, tänker och känner om grupp och ledarskap under UGL-utbildningen. Med andra ord bör medarbetaren och chefen gå på olika UGL-kurser.

Efter avslutad UGL-kurs

Efter avslutad UGL får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.