Jag och min fru provar en ny filmtjänst via Internet och i går kväll såg vi filmen "The Astronaut Farmer".

Vi talade om filmen efteråt och vad vi lärt oss av den. Nu på morgonen på min promenad till kontoret insåg jag att den lärde mig fem saker om drömmar och ledarskap:

  1. Drömmar inspirerar oss att växa, att tro och att se saker bättre än de är
  2. Dela dina dröm med dem du är ömsesidigt beroende av om drömmen påverkar dem annars riskerar de att bli de största bromsklossarna
  3. Tala sanning
  4. Låt inte andras tankar om dig avgöra kvaliteten på ditt liv
  5. Det viktigaste är inte om eller hur drömmen förverkligas utan den person du behöver bli för att den ska kunna förverkligas

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.