Sedan början av 1980-talet har UGL-kurserna utvecklats och uppdaterats i flera omgångar till att bli dagens UGL. 2014 genomförs ett stort antal olika kurstillfällen och den löpande utvecklingen av kursen fortsätter aktivt.

Försvarshögskolan, FHS, som äger rättigheterna till UGL och ansvarar för utbildningen av handledare reviderade senast kursmaterialet år 2012. En av nyheterna för det kommande året är en samverkansgrupp där man skapar en ökad samverkan och dialog med dem som genomför flest UGL-kurser per år för att fortsätta utveckla innehållet och kursen.

Vidare kvalitetssäkring av UGL-kurser

Som en del i kvalitetssäkringen av UGL förändrar, FHS, också det sista steget i utbildningen till UGL-handledare. Det sista steget i den utbildningen är ett slutprov, det vill säga att genomföra en faktiskt kurs tillsammans med en erfaren kursledare.

Tidigare har det räckt med att "examinatorn", det vill säga den erfarna kursledaren, varit just erfaren och dokumenterat genomfört många UGL-kurser. Från och med 1 januari 2014 kommer det nu vara ett kvar att "examinatorn" gått en särskild utbildning för detta anordnad av FHS.

Det kommer också att markeras tydligt i handledarregistret vilka handledare som har genomgått särskild utbildning för detta och som har avtal med FHS om att genomföra slutprov eller "uppkörningar".

Kurstillfällen under 2014

Du hittar mer än 140 kurstillfällen med UGL i hela Sverige under Datum och priser.

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss eller läsa under Vanliga frågor.

För några år sedan började man också genomföra UGL på engelska och även dessa kurser finns tillgängliga för 2014.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.