Det satsas nu stort på UGL både från Försvarshögkolans sida och från de många arrangörer som levererar och arrangera kurser.

För att följa med i tiden och anpassas efter ny forskning och nya erfarenheter sker nu en uppdatering av kursinnehållet och denna nya version bär namnet UGL 2008.

Information om UGL 2008 finns nu här på sajten

Vi har lagt till en sektion där du kan läsa om vad den nya version innebär, vilka förändringar som görs och bakgrunden till denna uppgradering. Du finner informationen i mappen UGL 2008.

Under en övergångsperiod omfattande detta år och första kvartalet 2009 kommer båda versionerna att genomföras på olika håll i landet.

Under våren 2009 räknar man med att den nya versionen kommer att vara infasad och samtliga aktiva handledare omcertifierade för att kunna genomföra det nya formatet.

Vi kan rekommendera båda versionerna under övergångsperioden, men om du har en personlig preferens så har vi märkt upp de kursplatser där det genomförs kurser enligt UGL 2008. Vi har gjort det samma med de handledare som så långt hunnit omcertifiera sig.

Om du har frågor om UGL 2008 är du varmt välkommen att läsa sektionen som handlar om denna eller att kontakta oss.

Relaterade inlägg

UGL-kurs Stockholm : Ledarskap med hundar : : Personlig utveckling i tiden : UGL Göteborg : Ledarskapsutbildning : Personlig utveckling och stora resultat : Personlig utveckling : Ledarutveckling : Pedagogiskt ledarskap : Vibrationer i ledarskapsutveckling : Ledarskapsutbildning och tro : Tjänande ledarskap : Ledarskapsutveckling 2006 : Ledarskap utan ansträngning : Ledarskap och meteorologi : SDI Strength Deployment Inventory : Ett sunt ledarskap : Ledarskap vid kolonilotten : Ny sajt UGL utbildning : Korrigerat fel : Ny Blogg om ledarskap : Nya UGL-utbildningar : UGL-ledarskap

Markus Amanto

Här på LedarskapsBloggen skriver Markus Amanto om att leda sig själv och andra.

Lägg till RSS-feed

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser