Uppdaterad: 12 januari 2022

UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv och restriktioner som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Det är viktigt för oss att du kan ha en bra upplevelse i samband med din UGL-kurs. Det innefattar förutom den vanliga kvaliteten gällande innehåll och genomförande, även särskilda anpassningar i samband med Corona / COVID-19. Här kan du läsa mer om några av de anpassningar vi gör för att du ska kunna ha en trygg och bra upplevelse i samband med din kurs.

Exempel på anpassningar

På de olika kursgårdarna används större kurslokaler för UGL-kurserna än tidigare för att möljiggöra mer fysiskt avstånd mellan deltagarna i kursen. 

I restaurangerna äts måltider enligt tidsscheman så att UGL-gruppen äter för sig själv så långt som möjligt. Till exempel har också bestickskålar tagits bort och bestick istället placerats direkt på borden.

Handsprit finns såklart tillgängligt. 

Antal deltagare på en kurs

Antalet deltagare på kursen är styrt av Försvarshögskolans riktlinjer vilket gör att det alltid kommer vara mellan 8-12 personer på din kurs. Alltså aldrig mer än 14 personer, inklusive de två kursledarna, på din kurs. 

Vad händer om min kurs blir inställd

Även om många kurstillfällen fortfarande genomförs är det med det nuvarande läget i samhället vanligare att kurser blir inställda. Om din kurs skulle bli inställd får du utan extra kostnad möjlighet att boka om till ett nytt kurstillfälle.

Om du har frågor

Om du har flera frågor gällande detta är du varmt välkommen att kontakta oss.

Du hittar som vanligt alla kurstillfällen under Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.