Vem är en UGL utbildning avsedd för?

Kvinnlig deltagare
UGL passar för ledare och medarbetare på alla nivåer inom organisationer

En UGL utbildning riktar sig till personer på alla nivåer i den organisation som vill utveckla sitt ledarskap och medarbetarskap.

Du kan vara verksam i näringsliv, offentlig förvaltning, kommun, landsting eller intresseorganisation.

Eftersom din UGL-utbildning är krävande med långa arbetsdagar och ett personligt engagemang bör du som deltagare vara vid normal psykisk hälsa .

Skapa utrymme för din utveckling

Då UGL-utbildningen tar mycket av ditt fokus under kursdagarna är det en fördel att meddela kollegor och andra i din omgivning att du inte kommer att vara lika tillgänglig denna vecka som i vanliga fall.

Att kunna ägna din uppmärksamhet åt din utbildning med så få störande moment som möjligt utifrån kommer av erfarenhet att gynna det du får ut av ditt deltagande.

Sammanfattningsvis om UGL utbildning

Sammanfattningsvis är detta med UGL utbildning något för dig som vill utveckla ditt medarbetarskap och ledarskap och bli effektivare i din roll och ditt arbete. Detta oavsett var du jobbar och vilken roll du har på din arbetsplats.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.