Jag lunchade med en god vän häromdagen och vi talade om livet, världen, ledarskap och organisationer. Det var ett av de där samtalen som känns så viktigt att ha, att ge sig själv tid att reflektera, gärna tillsammans med andra.

Ledarskap för att tjäna

Vi talade bland annat om huruvida människor har ett genuint intresse av att tjäna oavsett om det gäller ledarskap eller ej. Någon vis person jag för tillfället inte minns namnet hade sagt att det viktigaste för företag var att tjäna.

De flesta tolkar detta som att tjäna pengar (earn på engelska), medan avsikten här är tjäna andra (serve). Framtiden är jag övertygad om är ljusast för de företag och organisationer som sätter tjänandet, även i sitt ledarskap, i frontlinjen.

I detta innefattas att ses sig själv som en del i ett större sammanhang, en länk i en längre kedja, en kugge som påverkar långt fler kuggar genom sina aktioner än vad som är synligt för det mänskliga ögat.

Det samma gäller och kommer som sagt att gälla för ledarskap. Ett tjänande ledarskap (servant leadership) har varit uppe till diskussion, utveckling och utbildning under en tid nu och jag är övertygad om att dess tid är än mer mogen nu.

Att i sitt ledarskap lägga sitt fokus utanför sig själv, att ha en djup och genuin önskan att tjäna andra. Att sätta sitt ledarskap i ett sammanhang av att tjäna världen.

Sammanhang skapar motivation, effektivitet och glädje. Zig Ziglar, amerikansk utbildare, sa "om du hjälper tillräckligt många människor att få det dom vill ha, kommer du att få allt du vill ha".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.