Balansen mellan produktion och produktionskapacitet

Jag har redan i mitt tidigare inlägg om ledarskap och vision refererat till Stephen Covey och hans läsvärda bok.

Under utbildningens sista dag talade vi bland annat om att planera sitt liv och sin tid. Ytterligare en historia om ett förhållningssätt som kan vara till hjälp i ditt ledarskap handlar om en bonde som bland djuren på sin gård har en gås han nyligen har införskaffat.

Till bondens stora forvåning börjar gasen att värpa guldskimrande ägg. Först tror han att det bara är en missfärgad yta, men vid närmare inspektion visar sig ägget vara av solitt guld. Genom att sälja dessa guldägg får bonden möjlighet att lättare försörja sin familj och de kan även börja unna sig lyxiga saker i tillvaron.

Tiden går och i takt med att gåsen fortsätter att lägga guldägg så förbättras bondens och hans familjs levnadsstandard. Bonden borjar förvänta sig äggen och efter en tid börjar han till och med bli lite missnöjd med att de inte kommer oftare och en känsla av girighet innefinner sig.

En dag bestämmer han sig för att han borde kunna få alla äggen på en gång istället för att behöva vänta. Sagt och gjort, han tar fram en kniv och går ut och skär upp gåsen. Han hittar dock inga ägg inuti gåsen sa som han färväntat sig att göra och han kan nu bara konstatera att han inte fick några guldägg och att han även dödat möjligheten att få några i framtiden.

Vad kan vi lära oss av denna historia?

Vi kan säkerligen lära oss många saker av denna metafor precis som gruppen hade många olika ideer när jag frågade dem. Bland annat om tålamod. En av sakerna vi kan lära från detta är det som står längst uppe till höger på tavlan på bilden ovan, nämligen P - PC. P står för produktion och PC för produktionskapacitet (production capacity). I historien är guldäggen produktionen och gåsen produktionskapaciteten, det vill säga det som ligger bakom produktionen.

För ett effektivt liv och ledarskap som presterar goda resultat behöver vi lägga tid på att vårda vår produktionskapacitet. Därigenom undviker vi stora tapp i produktionen eller akuta kriser som uppkommer på grund av dåligt omhändertagen produktionskapacitet.

Exempel på produktionskapacitet att vårda i olika delar av ditt liv är till exempel din egen kropp, relationen till dina medarbetare och deras hälsa och relationen till dina kunder. Genom att vara proaktiv och vårda produktionskapaciteten, din gås, lägger du grunden for en varaktig och effektiv produktion.

For stort fokus på bara produktion bränner ut produktionskapaciteten och berövar dig många av de guldägg du annars kunde fått uppleva i tillvaron.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.