Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Bland ledarskapsutbildningar är UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) en utbildning för dig som vill utveckla ditt ledarskap och medarbetarskap, oavsett var du jobbar eller vilken roll du har på din arbetsplats.

Ledarskaputbildningar som denna bygger på upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att praktiska erfarenheter står i centrum för ditt lärande. Under ledarskapsutbildningar som den här ställs det alltså stora krav på att du deltar aktivt och har en vilja att utforska din nuvarande medarbetar- och ledarskapsförmåga.

deltagare på ledarskapsutbildningarDetta gör att UGL-kurser på många sätt är tuffare än andra ledarskapsutbildningar, men också mer utvecklande. Och framför allt kan vi garantera; en totalupplevelse för både hjärta och hjärna.

Ledarskapsutbildningar som UGL ger dig fördjupade kunskaper i:

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens mognad samt utveckling
 • Metoder att hjälpa gruppen till utveckling
 • Kommunikation för samspel samt konflikthantering
 • Ledarbeteende kopplat till individens samt gruppens behov

Den hjälper dig att konkret utveckla:

 • En effektivare konflikthantering
 • Ökad självinsikt som ger ökad självkänsla
 • Effektivare ledning av möten och sammanträden
 • Ökad förmåga att utöva ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare stresshantering
 • Insikt om gruppers utveckling samt individens roll i denna
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Erfarenhet av gruppdynamiska metoder i samband med ledarskapsutbildningar

Ugl har utvecklats under 20 års tid och har på senare år blivit en av Sveriges populäraste ledarskapsutbildningar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Fler än 20000 personer har sedan starten inspirerats, utvecklats och stärkts i sin roll som ledare och medarbetare genom denna utbildning.

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 244 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser