Uthållighet i ditt ledarskap, ja i livet som helhet, är en av de de viktigaste framgångsfaktorerna. Ibland känns det som medvind, kanske en vår där blommorna och ditt team blomstrar.

Kanske en som där ditt ledarskap känns lätt och teamet är avslappnat, njutandes av solskenet.

Säsonger i ledarskap

Men det finns en säsong för allt, så också i ledarskapet. Det kommer en höst och det kan vara skördens tid, då man får skörda i enlighet med det arbete man lagt ner, den feedback man givit och tagit, den teambuilding man investerat i, de människor man tagit sig tid att lyssna på.

Hösten kan ibland också vara en tung tid, mörkret kommer, kanske tornar konflikter upp sig eller motivationen minskar. Det är då uthålligheten som ledare sätts på prov.

Inspiration som ledare

På svenska säger vi "trägen vinner", Winston Churchill sa i sitt berömda tal i oktober 1941 till studenterna på Harrow:

"Ge aldrig vika. Ge aldrig vika. Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig -- i någonting, stort eller litet, omfattande eller smått -- ge aldrig vika, förutom till förutom till övertygelser av heder och sunt förnuft."

Träna på din uthållighet i de små tingen så kommer de större att bli lättare. Ta det lilla extra steget när det tar emot eller rädslan sätter in och ditt ledarskap kommer att expandera.

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.