Jag fick nyligen frågan av en kund om skillnaden mellan begreppen strategiskt ledarskap, operativt ledarskap och taktiskt ledarskap.

Dessa tre termer används ofta i olika sammanhang när man talar om ledare, men min uppfattning är man ofta menar olika saker eller kanske inte har riktigt greppat skillnaderna.

En snabb studie av deras olikheter och likheter

Jag tyckte för egen del att jag hade en god idé om olikheterna mellan strategiskt och taktiskt ledarskap, men var inte lika klar på hur operativt ledarskap passade ihop med dessa två.

Sagt och gjort, jag gav mig därför på att göra lekmannamässig jämförande studie av vad som skrivs och sägs om dessa begrepp. Inte på något sätt en allomfattande vetenskaplig studie, men åtminstone ett svanhopp ner i några formuleringar och tankar kring deras likheter, olikheter och användningsområden.

En begreppsdjungel som vi skapar en stig genom

Det blir snabbt tydligt att det är lätt att villa bort sig även i denna begreppsdjungel så det inte alls är sällsynt att olika personer menar olika saker med dessa begrepp. Någon menar att det strategiska ledarskapet handlar om visioner, medan någon annan tycker att det viktigaste känntecknet på en taktisk ledare är att han eller hon förmår skapa tydliga visioner.

Så nog pratat i introducerande syfte, innan vi gör oss själva mer förvirrade än vi behöver vara...låt oss kasta oss in i tre punktlistor som i mitt tycke ger en samlad bild av olikheterna i dessa tre typer av ledarskap.

Strategiskt ledarskap

Operativt ledarskap

Taktiskt ledarskap

Ett exempel på hur detta kan se ut i verkligheten som ledare

För att åskådliggöra detta skulle vi kunna använda ett exempel för att visa på skillnaderna och hur dessa tre typer av ledarskap kan samverka. För att göra det hela lite roligare låt oss använda ett exempel utanför jobbet så får du stimulera dina egna tankar med att med hjälp av punktlistorna ovan översätta detta exempel till en arbetsplats.

Exempel: Semesterdags med grannfamiljerna

En grupp familjerna som uppenbarligen trivs tillsammans bestämmer sig för att åka på bilsemester tillsammans.

Den strategiska ledaren fokuserar här på frågor som handlar om vart vi ska åka på vår semester, vad är syftet med resan och vilket resmål kommer att uppfylla dessa på ett härligt sätt så att just denna resa blir ett unikt minne.

Den operativa ledaren är under tiden upptagen med att se över vilka olika bilmodeller som är inblandade, bland annat för att klargöra vilka drivmedel som fordras och om det går att göra ekonomiska vinster genom att tanka på särskilda stationer längs vägen. Ser också till att lära känna de olika familjerna och deras förutsättningar, finns det småbarn som kommer att kräva tätare stopp? Går det att göra samordningsvinster genom en gemensam packlista?

Den taktiska ledaren ser till att boka in möten innan avresan för att packa enligt packlistan och för att ge resenärerna möjlighet att lära känna varandra på ett sätt som underlättar deras samarbete och kommunikation under resan. Väl på väg är den taktiska ledaren engagerad i att se till att samverkan mellan de olika bilarna och familjerna flyter på samt finns som en resurs om det skulle uppstå konflikter inom en familj.

Avslutningsvis om strategiskt, operativt och taktiskt ledarskap

Min slutsats efter denna snabbstudie är att det här, som alltid när det handlar om begrepp, är viktigast kanske inte vad begreppen betyder utan att vi inom vår organisation är överens om vad det betyder.

Här finns ju onekligen ett inslag av rätt kvinna eller man på rätt plats. En organisation behöver ju definitivt både strategiska, operativa och taktiska ledare och vid rekrytering internt och externt bör det ju vara uppenbart att olika individer kan vara olika lämpade för dessa olika ledarskap.

Sedan, i hoppets anda, jag är lika övertygad här som annars när det gäller ledarskap att vi inte föds som brilljanta strategiska ledare och sedan är allt frid och fröjd, utan även om vi kan ha genetiska och miljömässiga faktorer som bidrar till att vi är mer lämpade för en viss typ av ledarskap, så går det alltid att träna upp dessa färdigheter om man så önskar.

Källförteckning

Efter lite surfande runt på övervägande engelskspråkiga hemsidor kommer här några exempel på länkar för den som vill läsa vidare för den som vill låta sig tydliggöras eller förvirras ytterligare.

http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_leadership

http://www.nwlink.com/~donclark/leader/strategy.html

http://www.greatleadershipbydan.com/2008/10/strategic-vs-operational-leaders.html

http://www.bizjournals.com/houston/stories/2004/02/16/smallb3.html?page=all

http://www.money-zine.com/Definitions/Career-Dictionary/Tactical-Leadership-Skills/

http://www.policeone.com/chiefs-sheriffs/tips/1968088-Seven-keys-for-successful-tactical-leadership/