Tomrum för nya möjligheter i personlig utveckling

Granne med utbildningslokalen där jag håller utbildningen i ledarskap finns ett stort rum för större event och möten. Dagens bild blev av arbetarna som är i färd med att tömma detta gigantiska utrymme för att ge plats för något nytt.

Ibland när vi vill åstadkomma förändringar i vårt liv, när vi vill jobba med personlig utveckling, så blir vi vår största fiende. Vi vill ha in nya aspekter i vårt liv, nya sätt att förhålla oss i vårt ledarskap och i vår relation till oss själva och andra människor.

Problemet som ofta uppstår är att vi redan fyllt vårt liv med så mycket aktiviteter, saker att fokusera på och känslomässiga upplevelser att det helt enkelt inte finns något utrymme för det nya att komma in i vårt liv.

Att släppa taget om något, att skapa tomrum i våra liv som för tillfället inte är fyllda med något kan väcka rädsla hos många av oss enligt min erfarenhet. Istället för att skapa tomrummet så fyller vi kalendern med måsten, borden eller annat.

Så dagens tips för personlig utveckling, se till att skapa ett tomrum i ditt liv, ett utrymme som du lever med en tid utan att fylla det med något speciellt. Det kan vara en timme i din kalender, en del av ditt känsloliv eller en del av din fritid.

Öppna sedan upp för möjligheten att något nytt kommer att fylla detta utrymme, kanske något du önskat mer av i ditt liv eller något nytt som kommer att överraska dig.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.