UGL utvecklades av svenska försvarsmakten i början av 1980-talet, som en grund i blivande officerares ledarskap-utbildning.

Det är en ledarskap-utbildning som bygger på den kända amerikanska psykologens Will Schutz forskning kring grupper och gruppers utveckling kopplat till ledarskap.

ugl deltagareSedan starten för drygt 20 år sedan har UGL utvecklats och omarbetats och har på senare år blivit av de mest populära och bäst meriterade kurserna för ledarskap, utbildning och utveckling av medarbetare i Sverige.

Fler än 25000 personer har sedan starten inspirerats, utvecklats och stärkts i sitt ledarskap. Utbildning med UGL har vi bedrivit sedan 1996 och har under tiden tillsammans med våra samarbetspartner genomfört mer än 100 UGl-kurser.

UGL är en ledarskap-utbildning som bygger på upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att praktiska erfarenheter står i centrum för ditt lärande.

Under kursen ställs det alltså stora krav på att du deltar aktivt och har en vilja att utforska din nuvarande förmåga i medarbetarskap och ledarskap. Utbildning genom UGL är därför på många sätt tuffare än annan ledarskapsutbildning och ledarskapsträning, men också mer utvecklande som personlig utveckling.

Och framför allt kan vi garantera; UGL utbildning är en totalupplevelse för både hjärta och hjärna.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.