Här följer fem snabba tips för att framgångsrik kommunikation i ditt ledarskap.

Var intresserad

Var genuint intresserad av den andra personen och vad han eller hon säger. Många färdigheter gällande att vara en god lyssnare kommer av sig självt om du har detta fokus.

Ha en klar målbild

Ha en tydlig bild av vad du vill uppnå med samtalet. Gör bilden tydlig för dig själv innan samtalet och släpp den sedan så att du kan fokusera på den andra personen under samtalet.

Kommunicera som den andre behöver, inte som du behöver

Använd inte stora ord som den andre förstår, tekniska förkortningar som är svåra att förstå. Var uppmärksam på om personen du pratar med lyssnar med efter det du säger, bilderna du målar upp och gesterna du gör eller om du behöver förmedla en känsla först främst. Kommunicera på det sätt som passar mottagaren.

Ge uppmärksamhet och tid

Det finaste vi kan ge näst kärlek är tid. Bli inte distraherad av någon som går förbi eller en ringande telefon utan behåll din uppmärksamehet på den du talar med.

Förbättra liv

Precis som den första punkten så ger detta förhållningssätt flera andra saker på köpet. När du går in ett samtal, i alla samtal, ha intentionen att förbättra den andra personens liv.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.