sven-olof krantz ugl handledare

Sven-Olof Krantz är legitimerad KBT-psykolog och av Försvarshögskolan certifierad UGL-handledare. Dessutom är Sven-Olof GDQ-certifierad (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan.

Förädling av UGL-konceptet

Som medlem i Försvarshögskolans projektgrupp, har Sven-Olof medverkat till att kontinuerligt förädla UGL-konceptet, samt skrivit ett flertal fördjupningstexter som ingår i UGL-materialet, version 2012.

Utmärkelser

Sven-Olof fick 2011 priset och hedersomnämnandet C.E.T.A som delas ut inom ramen för ESF-projektet Comiflex till en utbildningskonsult som utmärkt sig med hög kvalitet och genuin serviceanda.

Nuvarande arbete

I 25 år har Sven-Olof arbetat deltid i det egna företaget Göteborgs Arbetspsykologi AB. Idag arbetar han heltid som legitimerad KBT-psykolog med arbets- och organisationspsykologi samt kliniskt patientarbete med bl.a. diagnoserna: utmattning, fobier och depressioner, mot såväl privata som offentliga organisationer.

Han är flitigt engagerad av Idrottshögskolan vid Göteborgs Universitet, där han undervisar i idrottspsykologi och olika fotbollstränarutbildningar på elitnivå.

Team- och ledarerfarenhet

Under åren 1991-2010 arbetade Sven-Olof på Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet, med undervisning i bland annat ledarskap, gruppsykologi och verksamhetsutveckling på såväl psykologprogrammet som personalvetarprogrammet.

Han har även undervisat i konflikthantering, kommunikation, samtal- och intervjumetodik, rekrytering och urval, samt metod.

Som anställd inom SKF Sverige AB, har Sven-Olof under 26 års tid verkat som arbetsledare, projektledare, kvalitetschef samt personal- och utbildningschef. Tjänsterna har inneburit ansvar för kompetensutveckling för både chefer och medarbetare. Detta har gett honom en unik inblick i hur människor upplever sin situation, utifrån den position de har inom företaget.

Sven-Olof tog beteendevetarexamen 1991 vid Göteborgs universitet, 1987 utbildades han till Mental tränare och dessförinnan blev han diplomerad fotbollstränare på elitnivå.

Han har också erfarenheter från idrottsvärlden och tränade, mellan 1978 - 1990, både seniorlag och ungdomslag, exempelvis fotbollsföreningarna: Kortedala, Warta, Guldheden och GAIS.

Sven-Olofs motto

Jag blir aldrig för gammal för att lära mig något nytt från andra.

Vad hade du gjort om du inte hade varit handledare för UGL-kurser?

Att vara UGL-handledare är bara en del av min psykologiska och pedagogiska vardag och det utvecklar mig som människa och psykolog.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
04 dec - 08 dec 2023
Vecka 49
Bohus-Malmöns Pensionat, Smögen
29 800 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.