Berit Färnlycke är handledare för UGLBerit Färnlycke

Berit Färnlycke har erfarenhet av att vara anställd både inom privat näringsliv, kommunal verksamhet och landstinget.

Hennes befattningar har inkluderat säljare, tandsköterska, distriktschef, regionchef och VD.

Genom olika upplevelser väcktes Berits intresse för att utforska mellanmänskliga relationer och ledarskap i början av 1990-talet.

Ett fördjupat intresse för ledarskap och UGL

Hon deltog i sin egen UGL-kurs i slutet av 1990-talet och utbildade sig till UGL-handledare år 2000.

Hon är även omcertifierad för den uppdaterade versionen av utbildningen, UGL 2008.

Berit är omcertifierad enligt UGL 2008

Annan utbildning och certifiering

Berit är certifierad i instrument/koncept som till exempel SDI (Strength Deployment Inventory), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory), LoS (Ledarskap och Självkännedom), SL (Situationsanpassat Ledarskap) och Debriefing.

Berits arbete med ledarskap

Berit har genomfört mer än 70 stycken UGL-kurser och har varit delaktig i förändringsarbeten för individer, ledare, chefer, säljare, arbetslag och organisationer i mer än 10 års tid.

En av hennes styrkor är att hon alltid vågar prova. "Tänk om jag skulle dö nyfiken!", som hon säger.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.