bengt froste ugl handledare

Bengt Froste har tidigare arbetat som bland annat officer. Idag arbetar han med exempelvis utbildningar i debriefing och krishantering.

Han har även erfarenhet som handledare för teambuilding, där han genomfört ett stort antal insatser.

Certifierad UGL-handledare sedan 1990

Sedan år 1990 är Bengt även certifierad UGL-handledare,  Utveckling av Grupp och Ledare . Han utbildar även inom den fördjupade utbildningen kallat  FUGL, Fördjupad Utveckling av Grupp och Ledare.

Bengt Froste är certfiierad enligt UGL 2008Bengt är omcertifierad för att kunna genomföra UGL enligt den nya versionen, kallad UGL 2008. Läs mer om detta genom att klicka på bilden till höger.

Ytterligare utbildningar

År 2005 certifierade han sig även som handledare för SDI, Strength Deployment Inventory.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.