aurora sparre ugl handledare

Aurora Sparre är konsult inom utveckling av grupper och ledarskap. Hon är även coach för ett yttre och inre ledarskap. Sin coachutbildning har hon bland annat genom Svenska Coaching Institutet.

Hon har också bakgrund inom flygbranschen och som säkerhetsinstruktör med flera utlandsuppdrag.

Aurora utbildade sig till UGL-handledare 1999, vilket står för Utveckling av Grupp och Ledare. Hon har också arbetat med utbildningar i chefskap och ledarskap hos MGruppen i Stockholm. Hon är certifierad handledare i SLII (Situational Leadership II, Situationsanpassat Ledarskap på svenska) genom Blanchard.

Till hennes erfarenheter inräknas också ett antal kurser i drama, situationsträning och rollspel, såsom Improvisationsteater, Forumteater och Dynamiskt framträdande.

Aurora har genomgått en tolvdagarsutbildning med Marshall Rosenberg i Nonviolent Communication.

Hon beskriver sig själv som en ledarutvecklare med kreativa förtecken. På fritiden ägnar hon sig gärna åt motorcykelåkning.

Favoritcitat

"DU måste vara den förändring du önskar se i världen" (Gandhi)

Certifiering

Aurora finns för närvarande inte med i Försvarshögskolans register över handledare som är omcertifierade och behöriga att genomgöra den uppdaterade version av kursen, UGL 2008.

<< Till Datum och priser för UGL-kurser

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser