Björn Jungeröd är handledare för UGL-kurserBjörn har i grunden en civilingenjörsutbildning från Chalmers i Göteborg.

Erfarenhet av ledarskap

Under cirka 15 års tid arbetade Björn inom näringslivet som utvecklingschef. 

Han har varit egen företagare sedan 1991 med inriktning ledarskap och personal.

Certifieringar och utbildningar

Ledarskapsutbildning fick han inom försvaret då han varreservofficer. 

Björn är certifierad handledare för The Human Element (THE), Strength Deployment Inventory (SDI), Myers Briggs Type Indicator (MBTI), Förtroendefullt Samarbete (FS) samt Utveckling Grupp och Ledare (UGL 2008).

Han är även certifierad NLP-coach.

Seniorkonsult

Som seniorkonsult tar Björn uppdrag där verksamheten är inne i en förändringsprocess, hans uppgift blir att försöka öka delaktigheten 

Björn Jungeröd är certifierad enligt den nyaste UGL versionen UGL2008

hos medarbetarna.

Ett mål i sådana sammanhang kan t ex vara att genomföra en attitydförändring i organisationen och bland individer. 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.