Åke Lindfors är certifierad handledare för UGL-kurser

Åke Lindfors har en lång och bred erfarenhet från chefsbefattningar, både inom större och mindre företag.

Han har arbetat 30 år inom IT-branschen och har erfarenhet från internationella företag inom programvara, hårdvara, Internetlösningar, konsult- och managementtjänster.

Bland hans titlar kan nämnas inköpschef, säljare, försäljningschef, projektledare, konsultchef, regionchef, vd, Global Partnership Manager.

Arbete med utveckling av personal och organisationer

Åke Lindfors är omcertifierad för nya UGL 2008Åke har i samtliga uppdrag och anställningar arbetat med rekrytering, grupp- och personalutveckling, avveckling, omorganisationer, organisations- och affärsutveckling.

Handledare för UGL-kurser

Åke är examinerad UGL-handledare sedan år 2005 och är även omcertifierad för den uppdaterade versionen, UGL 2008. Han är dessutom certiferad handledare för SDI, Strength Deployment Inventory.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.