anna-lena rickardsson ugl handledare

Anna-Lena arbetar heltid med team- och utvecklingsprocesser, med bas i Blekinge.

Anna-Lenas bakgrund inom ledarskap

Med sig i bagaget har hon erfarenheter av både ledar- och konsultroller inom privat och offentlig sektor. Framförallt har det då handlat om verksamheter som haft ett stort utbildnings- och utvecklingsfokus.

Anna-Lenas utbildning

Anna-Lena är licensutbildad direkt av IMGD-modellens (UGL:ens huvudteori kring gruppers utveckling) skapare , Susann A. Wheelan, för att få använda och arbeta med det vetenskapligt belagda mätverktyget för grupper- Group Development Questionnaire bland annat inom ledarskapsutbildning.

Anna-Lena är även behörighetsutbildad för IPU Profilanalys och IPU Drivkraftsanalys av Institutet för Personlig Utveckling.  2007 Certifierades hon som SDI-handledare av Personal Strengths (SDI = Stength Deployment Inventory)

Anna-Lena är omcertifierad enligt UGL 2008

1995 gick Anna-Lena en 1-årig heltidsutbildning i processorienterat ledarskap.

Utsedd till Blekinges bästa mentor av Almi och Mentor eget företag.

Har jobbat med UGL som handledare sedan 2001.

Mer om Anna-Lena

Anna-Lena bor och lever i Blekinge och arbetar heltid i med team- och utvecklingsprocesser som konsult sedan 2007. Nu arbetar hon och äger hälften av företaget.

En stor del av sitt yrkesliv har Anna-Lena varit på det välkända utbildningsföretaget Hyper Island. Där arbetade hon som VD, utvecklade pedagogik och metodik med ett stor hjärta i studenternas personliga utveckling.

Det häftigaste som Anna-Lena vet är när begrepp som makt och ansvar på heltid flyttar in hos människor och verkligen skapar skillnad för hur människor mår och har det.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.