Anette Philipson är kursledare för UGL-utbildning

Anette arbetar vid Militärhögskolan i Halmstad som yrkesofficer. Där arbetar hon med att utbilda officerare och då framförallt inom pedagogik och ledarskap.

Hon har under sina dryga 15 år inom Försvarsmakten utövat praktiskt ledarskap på olika nivåer.

Mer om Anette

En av Anettes drivkrafter när det gäller att jobba som UGL-handledare, är den dynamik som uppstår i en grupp genom människors likheter och olikheter.

Hon brinner för att jobba med människors utveckling, både i grupp och individuellt. Det ger henne energi och inspiration till att kontinuerligt utveckla sig själv inom det området.

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.