Birgitta Bengtsson är licenserad UGL-handledare

Birgitta har 20 års erfarnhet som anställd i både stora och små organisationer inom det privata näringslivet. Hon har arbetat inom branscher såsom flyg, processindustri, läkemedel och IT. Hennes roller har varit bland annat HR-specialist, personalchef och seniorkonsult med fokus på ledarutveckling, medarbetaruveckling och organisationsutveckling samt HR.

Birgitta har även jobbat med behovsinventering, design och planering av medarbetar- och ledarutbildning, strategisk kompetensförsörjning och upplärning av nya handledare. Hon har även erfarenhet av att sitta i ledningsgrupp.

Det som ger mening för henne är att hjälpa grupper och människor att välja sin väg framåt. Hon drivs av att skapa affärsnytta genom att verka för ett arbetsliv som är långsiktigt och hållbart.

Birgittas egen utbildning

Förutom att vara certifierad UGL-handledare genom Försvarshögskolan är Birgitta även certifierad i användandet av TotalSDI (Strength Deployment Inventory) samt certifierad coach enligt International Coach Federation, ICF.

Hon är beteendevetare inom sociologi och pedagogik inriktat på personalfrågor, organisation och ledarskap. Hon har även studerat management på Handelshögskolan i Oslo som del av ett Master of Management program.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.