Björn Ekedahl är handledare för UGL-kurser. Han är även certifierad enligt den nya, uppdaterade versionen av kursen, kallad UGL 2008.

Björns bakgrund

Björn har arbetat 18 år i Försvarsmakten där han utbildat värnpliktiga samt varit chef på olika nivåer.

Han har även officerare inom pedagogik och ledarskap.

Björn Ekedahl är certifierad enligt UGL 2008Arbete med utveckling av ledarskap

Idag driver Björn eget konsultföretag där han arbetar med kurser såsom UGL, Utveckling Grupp och Ledare samt Utvecklande Ledarskap.

Han arbetar även med teambuilding, lagutveckling samt erbjuder föreläsningar inom området ledarskap.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.