Åsa Lindén arbetar som UGL-handledareÅsa startade sin bana med en filosofie kandidatexamen i sociologi och arbetade länge inom marknad, ekonomi och försäljning.

Utbildningar och certifikat

Hon är certifierad för att handleda UGL-kurser enligt den senaste UGL-versionen. 

Certifierad affärscoach är också en titel som Åsa kan använda sig av. 

Strength Deployment Inventory som är ett personlighetsanalysverktyg för att se över styrkor hos individer i arbetsgruppen, är också något som Åsa arbetat mycket med. Nu är hon också handledare för att lära ut detta verktyg i nivå 1 och 2. 

ugl-handledare-2008Individ - och grupputveckling

Hon har under de senaste åren arbetat med utveckling av arbetsgrupper, samt coachat individer. Hon har också arbetat med handledning. 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.